חוות דעת

 
אל בית אבות מול כרמל- לכל צוות העובדים
אתם עושים עבודת קודש
טיפול מסירות אין קץ
לבית אבות סיעודי מול כרמל
לומר תודה
לכבוד מנהל מול כרמל
לכבוד מר מיגל מול כרמל
לכבוד צוות המטפלים במחלקת תשושי נפש
לכל צוות מול כרמל שער העמקים
לצוות בית האבות מול כרמל
לצוות העובדים והמנהלים של מול כרמל
עיתון מרכז העניינים טבעון
גואל ענוים
הערכה לעבודה
לצוות מול כרמל על עבודה ללא לאות
משרד הבריאות חיפה
תודה לכל צוות היקר מול כרמל